FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गलकोट आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 13:22
गलकोट विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 13:21 PDF icon ७गलकोट विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
गलकोट नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 13:19 PDF icon ६न्यायिक समितिले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५.pdf
गलकोट नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐेन, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 13:07 PDF icon ५ गलकोट नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 13:02 PDF icon ४ग न पा सहकारी ऐन, २०७४.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:55 PDF icon ३ग न पा आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:51 PDF icon २ग न पा वस्ति विकास मापदण्ड, २०७४.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:26 PDF icon १६स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest.pdf
गलकोट नगरपालिका ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:21 PDF icon १५स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४.pdf
गलकोट नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:19 PDF icon १४गाउँपालिका नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५(नमूना).pdf

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।