FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कवाडी कर ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

७९।८० 02/17/2023 - 10:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९।८० 02/03/2023 - 12:23 PDF icon IMG_0002.pdf

Invitation For Bids

७९।८० 01/29/2023 - 16:01 PDF icon IMG_0003.pdf

Invitation For Bids

७९।८० 01/29/2023 - 16:00 PDF icon IMG_0004.pdf

कवाडी कर ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

७९।८० 01/19/2023 - 13:38 PDF icon notice kawadi.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना ।

७८-७९ 05/26/2022 - 14:01 PDF icon IMG_0001.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 08/19/2021 - 15:13 PDF icon IMG_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/05/2021 - 12:35 PDF icon File0001.PDF

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना ।

७७/७८ 06/22/2021 - 14:59 PDF icon financial Propose notice_teuwa.pdf

ढुङ्गा/गिट्टी/वालुवा/रोड विक्री गर्ने कार्य ठेक्कामा लगाउने शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७५/७६ 10/02/2018 - 12:43 PDF icon सुचना, ढुङ्गा गिटी वालुवा.pdf

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।