FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुङ्गा/गिट्टी/वालुवा/रोड विक्री गर्ने कार्य ठेक्कामा लगाउने शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७५/७६ 10/02/2018 - 12:43 PDF icon सुचना, ढुङ्गा गिटी वालुवा.pdf

Bhusine Khola Irrigation Sub Project को बोलपत्र आव्हानको सुचना(Bid No. 03/GLM/NCB)

७५/७६ 09/27/2018 - 11:50

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/17/2018 - 13:27 PDF icon galkot.pdf

कवाडी करको ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 07/20/2018 - 12:37 PDF icon 11.pdf

चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना

७४/७५ 04/16/2018 - 14:40 PDF icon बोलपत्र आब्हान.pdf

लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 04/16/2018 - 14:37 PDF icon सुचना ।.pdf

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

७४/७५ 01/17/2018 - 12:50 PDF icon कार्यालय सहायक पदपुर्ती सम्बन्धी सुचना.pdf

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च सम्बन्धमा ।

७४/७५ 01/16/2018 - 12:35 PDF icon सामाजिक परिचालन कार्यक्रम तर्फ, PDF icon कृषी तथा पशु विकास तर्फ, PDF icon प्रथम चौमासिक चालु तर्फ, PDF icon प्रथम चौमासिक पुजीगत तर्फ

घर नक्सापासको लागि ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।

७४/७५ 01/16/2018 - 12:22 PDF icon कन्सल्टेन्सी दर्ता सम्बन्धि सुचना.pdf

गल्कोट नगरपालिका गल्कोट, बागलुङबाट जारी भएको कवाडी कर को ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना ।

७४/७५ 01/10/2018 - 10:28 PDF icon कवाडी.pdf