FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ९, बाँस्खोला

वडा अध्यक्षः तेज बहादर थापा ९८५७६२२८४२

वडा सचिवः ईन्दिरा क्षेत्री ९८६७६१५९७२

वडा सदस्यहरु

नारायणप्रसाद सापकोटा ९८४७२२५२२२

लक्ष्मण गौतम  ९८४७६४०६१९

लक्ष्मी सापकोटा  ९८६६५७२३०७

तील कुमारी बि.क. ९८४७७२२१५६

Ward Contact Number: 
९८५७६२२८४२