FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री भरत शर्मा

नगर प्रमुख

९८५७६४०७५१

श्री फमलाल निउरे

नगर उप प्रमुख

९८५७६४०७५२

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।