FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि निर्देशिका ७९।८० 12/22/2022 - 13:12 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९।८० 12/22/2022 - 13:12 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
कार्यसंचालन निर्देशिका २०७९ ७९।८० 12/22/2022 - 13:04 PDF icon कार्यसंचालन निर्देशिका २०७९.pdf
क्षमता विकास योजना २०७९ ७९।८० 12/22/2022 - 13:00 PDF icon गल्कोट नपा क्षमता विकास योजना, २०७९.pdf
योजना प्रकृयामा युवा सहभागिता सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७९।८० 12/22/2022 - 12:54 PDF icon योजना प्रकृयामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९।८० 12/22/2022 - 12:47 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
राजश्व सुधार योजना ७९।८० 12/22/2022 - 12:46 PDF icon राजस्व सुधार योजना.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनिति २०७८ ७९।८० 12/22/2022 - 12:45 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीति २०७८.pdf
साझा सुविधा केन्द्र (उधम घर) निर्माण तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७९।८० 12/22/2022 - 12:42 PDF icon साझा सुविधा केन्द्र (उधम घर) निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
गल्कोट नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 11:13 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019 (2).pdf

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।