FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गल्कोट नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 11:13 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019 (2).pdf
गल्कोट नगरपालिकाको स्थानिय तथ्याङ्क संकलन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 11:10 PDF icon स्थानीय तथ्यांक ऐन.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 11:08 PDF icon सुचना तथा अभिलेख कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 11:05 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहीता.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 10:59 PDF icon संस्था दर्त ऐन.pdf
गल्कोट नगरपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 10:56 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको मदिरा नियन्त्रण नियमन गर्न बनेको निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 10:51 PDF icon मदिरा नियन्त्रण निर्देशिका.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 10:47 PDF icon टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धी.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 10:45 PDF icon गल्कोट नगरपालिकाको स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्य विधि (1).pdf
गल्कोट नगरपालिकाको खानेपानी तथा साना सिचाँई दर्ता, नविकरण र सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/05/2021 - 10:43 PDF icon खानेपानी तथा साना सिचाइ दर्ता नविकरण र सुचिकृत गर्ने सम्बन्धित कार्यविधि २०७६.pdf

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।