FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गंगा बहादुर भुजेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन शाखा bhujelgangabahadur902@gmail.com ९८५७६४८१११
रुद्र नारायण सापकोटा नगर शिक्षा अधिकारी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा rnsapkota21@gmail.com ९८४६०३६११३
तुल बहादुर वि.क. सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा galkotmunicipality@gmail.com ९८५७६५११११
शुशिल पौडेल जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा sushilbalewa123@gmail.com ९८५७६६४२७४
बलविक्रम दाहाल इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा balbikram17@gmail.com ९८५७६३६९४०
शिव खड्का नगर शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा shivakhadka2048@gmail.com ९८४११७३९०६
कृष्ण प्रसाद खराल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा kharalkrishna22@gmail.com ९८५५०७०७०१
हरिदत्त सुवेदी अधिकृत छैठौँ कृषि तथा पशु विकास शाखा galkotmun.agnlivestock@gmail.com 9857630092
रामचन्द्र शर्मा अधिकृत सातौ नगर बालमैत्री शाखा sharmaramchandra30@gmail.com ९८४०८०२२२९
मिरा शर्मा जनस्वास्थ्य निरिक्षक ९८४५१४४५५८
बावुराम शर्मा सहायकस्तर पाँचौ योजना तथा जिन्सी शाखा ९८४७६२४६०५
लक्ष्मण कंडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा kandellaxman26@gmail.com ९८४७६५५८४७
राजन जि.सी. सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा rajan146@gmail.com ९८४४०६७०३३
पवन ओली सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा drgpawanoli2050@gmail.com ९८६६९३१०६६
सुनिता अधिकारी महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा sunitaadh111@gmail.com ९८४००९७३२३
मन कुमारी सिंजाली प्राविधिक सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा sinjalimanu@gmail.com ९८६७६९२४२४
टिकाराम गौतम रोजगार संयोजक रोजगार शाखा ९८५७६२११४०
सुदिप शर्मा एम. आई. एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा sharmasudip900@gmail.com ९८४३०५२०३३
नविन चालिसे ना.सु रोजगार शाखा pilotprosoft@gmail.com 9851338747
दिनेशबाबु रोका अमिन घर नक्सा शाखा dineshbaburoka82@gmail.com ९८४८९६८१२२
मिना कुमारी गौतम फिल्ड सहायक पन्जिकरण शाखा ९८४७६५७५०४
लोकेन्द्र गैरे कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा lokendra.gaire.70@gmail.com ९८६९०६५२५२
गुलाब बादी लघुउद्यम विकास सहजकर्ता उधम विकास शाखा ९८४८१७४१८८
कमलाकुमारी वि.क. लघुउद्यम विकास सहजकर्ता उधम विकास शाखा ९८४७३६३६५२
शेर बहादुर क्षेत्री सवारी चालक ९८६१०९२४६४
तारा बहादुर थापा सवारी चालक ९८६३८१५२८१
मिना पुन थापा खरिदार राजस्व शाखा punmina2021@gmail.com 9867700320
प्रकाश खड्का इन्जिनियर घर नक्सा शाखा khadkaprakash295@gmail.com 9848941252
जंग बहादुर चोखाल कार्यालय सहयोगी ९८६७७७२२०२
सुनिल खत्री कार्यालय सहयोगी ९८६२४४०१४४
भुवन गैरे नगर प्रहरी

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।