FAQs Complain Problems

टिकाराम गौतम

फोन: 
९८५७६२११४०

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।