FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गल्कोट नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:42 PDF icon २गलकोट कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:40 PDF icon १गलकोट कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:28 PDF icon १आर्थीक र विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 11/14/2017 - 13:54 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
नगर कानुनहरु ७४/७५ 11/14/2017 - 13:54 PDF icon गल्कोट नगरकार्यपालिकाको बैठक सँचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर कानुनहरु ७४/७५ 11/14/2017 - 13:53 PDF icon गल्कोट नगरकार्यपालिकाको बैठक सँचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगर सभा सँचालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages