FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गल्कोट नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:42 PDF icon २गलकोट कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:40 PDF icon १गलकोट कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:28 PDF icon १आर्थीक र विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 11/14/2017 - 13:54 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
नगर कानुनहरु ७४/७५ 11/14/2017 - 13:54 PDF icon गल्कोट नगरकार्यपालिकाको बैठक सँचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर कानुनहरु ७४/७५ 11/14/2017 - 13:53 PDF icon गल्कोट नगरकार्यपालिकाको बैठक सँचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगर सभा सँचालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।