FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नयाँ नाम दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि सुचना

गल्कोट नगरपालिका भित्र स्थायी बसोवास गरिरहेका जेष्ठ नागरिक/एकल महिला/पुर्ण अशक्त अपाङ्गता/ आँशिक अपाँङगता लगायत सामाजिक सुरक्षाको लाभग्राहीहरुले आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागी मिति २०७४ श्रावण देखी २०७४ मँसिर १५ गते भित्र तपसिल बमोजिमको कागजात सँलग्न गरी

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।