FAQs Complain Problems

विद्यालय भौतिकरुपमा नियमितरुपमा सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।