FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।

राम्रो
50% (38 votes)
सन्तोषजनक
20% (15 votes)
नराम्रो
30% (23 votes)
Total votes: 76

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।