FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।

राम्रो
50% (70 votes)
सन्तोषजनक
20% (28 votes)
नराम्रो
29% (41 votes)
Total votes: 139

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।