FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।

अतिउत्तम
40% (146 votes)
उत्तम
21% (77 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
39% (142 votes)
Total votes: 365

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।