FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।

अतिउत्तम
45% (137 votes)
उत्तम
21% (64 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
34% (102 votes)
Total votes: 303

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।