FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।

राम्रो
46% (91 votes)
सन्तोषजनक
21% (41 votes)
नराम्रो
33% (65 votes)
Total votes: 197

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।