FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।

राम्रो
44% (15 votes)
सन्तोषजनक
18% (6 votes)
नराम्रो
38% (13 votes)
Total votes: 34

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।