FAQs Complain Problems

हिम बहादुर भण्डारी

ईमेल: 
ganapa2ward@gmail.com
फोन: 
९८५७६२७२२२

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।