FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।