FAQs Complain Problems

नगरपालिकामा सोधिने जिज्ञासाहरुको उत्तरहरुको संगालो

Document: 

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।