FAQs Complain Problems

तेश्रो नगरसभाका झलकहरु।

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।