FAQs Complain Problems

हरि प्रसाद शर्मा

ईमेल: 
galkotmunicipality@gmail.com/info@galkotmun.gov.np
फोन: 
९८५७६४८१११
Section: 
प्रशासन

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।