FAQs Complain Problems

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।