FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।