FAQs Complain Problems

लक्ष्मण कंडेल

फोन: 
९८४७६५५८४७
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।