FAQs Complain Problems

रुद्र नारायण सापकोटा

ईमेल: 
rnsapkota21@gmail.com
फोन: 
९८४६०३६११३
Section: 
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।