FAQs Complain Problems

थम्मन सिंह गौतम

ईमेल: 
galkotmunicipality@gmail.com
फोन: 
९८५७६४८१११
Section: 
----------------------

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।