FAQs Complain Problems

तुल बहादुर वि.क.

ईमेल: 
galkotmunicipality@gmail.com
फोन: 
९८५७६५११११
Section: 
प्रशासन शाखा

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।